Alerty koronawirus

Alert: Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Ustawa przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów wywołanym kryzysem COVID-19 poprzez dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych, w tym także wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomoc dedykowana jest przedsiębiorcom bez względu na ich formę prawną, ale zależy od wielkości firmy.

Analiza: Tarcza Antykryzysowa_ dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników – omówienie i ocena nowych rozwiązań

Alert: Narzędzia pomocowe dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców.

Ustawa antykryzysowa wprowadza szereg przepisów mających zapewnić wsparcie mikro przedsiębiorcom, osobom samo zatrudnionym i wykonującym umowy cywilnoprawne. Prezentujemy cztery z wprowadzonych rozwiązań: świadczenie postojowe, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczkę oraz zwolnienie ze składek ZUS.

Analiza: Tarcza antykryzysowa_ narzędzia pomocowe dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

Alert: 3 najważniejsze zmiany w zamówieniach publicznych

Pakiet antykryzysowy wprowadza trzy istotne zmiany w zakresie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych.

Analiza: Tarcza Antykryzysowa 3 najważniejsze zmiany w zamówieniach publicznych

Alert: Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Ustawa „antykryzysowa” przewiduje możliwość wprowadzenia przez radę gminy zwolnienia w stosunku do części roku 2020 z podatku od nieruchomości, tj. gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla konkretnych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku epidemią COVID-19.

Analiza: Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Alert: Zmiana w zasadach przeprowadzania badań okresowych i psychologicznych pracowników

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zmiany w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów

Analiza: Zmiana w zasadach przeprowadzania badań okresowych i  psychologicznych pracowników

Alert: Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy tylko dla wybranych

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowych rozwiązań dotyczących czasu pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Chodzi o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych.

Analiza: Tarcza Antykryzysowa elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy tylko dla wybranych

Alert: krótszy odpoczynek, równoważny system czasu pracy i mniej korzystne warunki zatrudnienia

Ustawa wprowadzająca tzw. Tarczę Antykryzysową daje pracodawcom narzędzie do modyfikacji czasu pracy i zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te wynikające z umów o pracę. Możliwość wykorzystania obu rozwiązań uzależniona jest od spełnienia tych samych kryteriów.

Tarcza Antykryzysowa_ krótszy odpoczynek, równoważny system czasu pracy i mniej korzystne warunki zatrudnienia

Alert: co się zmienia w sytuacji cudzoziemców?

Epidemia koronawirusa w poważny sposób wpłynęła na sytuację cudzoziemców, którzy mieszkają i pracują w naszym kraju. Wielu z nich – zwłaszcza obywatele Ukrainy, w ostatnich tygodniach masowo opuszczało Polskę w obawie przed utratą możliwości legalnego pobytu na terenie Polski i utratą możliwości legalnego wykonywania pracy.Tarcza Antykryzysowa rozwiązuje większość z tych problemów.

Tarcza Antykryzysowa – co się zmienia w sytuacji cudzoziemców_