19 marca 2020 | Karolina Kołakowska

Kategoria: Koronawirus

Kwarantanna z punktu widzenia pracodawcy

Kwarantanna to zgodnie z definicją ustawową odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Aktualnie stosowane są dwa „rodzaje” kwarantanny:

  1. Kwarantannę na podstawie decyzji służb sanitarnych – państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek (lub przez ZUS w przypadku mniejszych pracodawców). Decyzja może być dostarczona do pracodawcy po okresie kwarantanny, ale to nie zwalnia pracownika z obowiązku usprawiedliwienia swojej nieobecności niezwłocznie po tym, jak pracownik dowie się, że jest objęty kwarantanną. W takiej sytuacji pracownik powinien telefonicznie lub mailowo zawiadomić pracodawcę o przyczynie i czasie trwania swojej nieobecności. Kwarantanna może trwać do 21 dni licząc od ostatniego dnia styczności.
  2. Kwarantannę 14 – dniową na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w związku z powrotem z zagranicy – tu przepisy rozporządzenia stanowią, że nie wydaje się decyzji. Kwarantanna jest przeprowadzana bezpośrednio na podstawie przepisów rozporządzenia. Według doniesień prasowych trwają prace nad opracowaniem dokumentu, który będzie potwierdzał ten rodzaj kwarantanny. Również za ten okres pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy na takich samych zasadach, jak na przykład w przypadku choroby. Również w tym wypadku pracownik zobowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyczynie i okresie swojej nieobecności.

 

Masz pytania w tej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Brzezińska Narolski Adwokaci sp. p.

Mogą Cię zainteresować: