5 sierpnia 2021 | Julia Janik

Kategoria: Koronawirus

O szczepieniach na COVID- 19, czyli słowo staje się ciałem!

W poprzednim artykule pisałam, że brak legalnego dostępu pracodawców do informacji o tym, czy ich pracownicy są zaszczepieni na COVID-19, uniemożliwia im wykonanie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W konsekwencji pojawiło się także pytanie, czy może to powodować odpowiedzialność pracodawców za skutki zakażeń COVID-19.

Rozważaliśmy również, czy różnicowanie pracowników ze względu na zaszczepienie jest nielegalne w świetle prawa i czy może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Ostatnie informacje rządowe wskazują, że wiele zagadnień w tym obszarze może ulec zmianie. Przedstawiciel rządu upublicznił nowe założenia projektowanych zmian, których celem jest umożliwienie pracodawcom pytania zatrudnionych o to, czy są zaszczepieni na COVID-19 oraz w konsekwencji oddzielenie tych osób, tak by zapobiec ich bezpośrednim kontaktom z zaszczepionymi pracownikami oraz klientami.

Nie wnikając w to, jaka jest motywacja Rządu w zakresie zapowiadanych zmian legislacyjnych – czy jak mówią niektórzy, rządzący rękoma pracodawców chcą rozwiązać problem niezadowalającej ilości szczepień, należy uznać, że zapowiadane zmiany mają szansę uporządkować sytuację prawną. Wyposażą bowiem pracodawców w narzędzia, które umożliwią im taką organizację procesu pracy, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, nie tylko ogółu zatrudnionych pracowników, ale również całego społeczeństwa.

Projektowane zmiany bez wątpienia będą wymagały modyfikacji przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, które umożliwią legalne pozyskanie i przetwarzanie przez pracodawcę informacji o stanie zdrowia, w tym w szczególności informacji o zaszczepieniu. Ponadto powinny zostać wprowadzone regulacje, które umożliwią pracodawcom taką organizację pracy, która pozwoli na separację pracowników zaszczepionych od niezaszczepionych.

Powyższe oczekiwania mogą wydawać się drastyczne z punktu widzenia wolności obywatelskich i aktualnie obowiązujących standardów, aczkolwiek wydają się uznane za uzasadnione z punktu widzenia konieczności zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Bez wątpienia planowane regulacje zlikwidują aktualny stan niepewności, co do praw i obowiązków pracodawców w kontekście obowiązku dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Mirosław Narolski, adwokat, wspólnik w Brzezińska Narolski Adwokaci. Jest ekspertem w dziedzinie nieruchomości i projektów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji  budowlanych.

Julia Janik, aplikant adwokacki w Brzezińska Narolski Adwokaci. Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa pracy i obsługą klientów korporacyjnych. Specjalizuje się we wspieraniu zespołów HR, opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej. Skupia się m.in. na kwestiach mobbingu, nierównego traktowania, oraz zatrudniania cudzoziemców.

Mogą Cię zainteresować: