9 lutego 2021 | Karolina Kołakowska

Kategoria: prawo pracy

4 ważne zmiany w prawie pracy 2021

Po burzliwym roku 2020, pracodawcy stawiają sobie pytanie, czego mogą się spodziewać w najbliższych miesiącach? Przedstawiamy cztery nowości w prawie pracy, ważne z punktu widzenia pracodawcy.

  1. Umowy o dzieło trzeba zgłaszać do ZUS. Umowy o dzieło zawierane po 1 stycznia 2021 r. należy zgłosić do ZUS, wykorzystując w tym celu formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS może kwestionować zakwalifikowanie umowy o jako umowy o dzieło i uznać, że doszło do zawarcia umowy zlecenia, od której należy odprowadzić składki. Zapraszamy do kontaktu, żeby sprawdzić, czy umowy są prawidłowo zakwalifikowane.
  2. Dzień wolnego dla dawcy krwi. Honorowy dawca krwi, który w stanie zagrożenia epidemicznego albo epidemii oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddał krew oraz w dniu następnym – pracodawca ma obowiązek uwzględnić zwolnienie.
    Walka z COVID – 19 spoczywa też na barkach pracodawców, którzy są zobowiązani zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy wdrożone u Państwa procedury bezpieczeństwa są wystarczające albo planują Państwo powrót do biur, pomożemy zaprojektować rozwiązania minimalizujące ryzyko odpowiedzialności pracodawcy za zakażenie wirusem.
  3. Przygotowania do PPK. Podmioty z sektora prywatnego, zatrudniające do 20 pracowników luty i marzec powinny przeznaczyć na podjęcie decyzji związanych z PPK – do 23 kwietnia 2021 r. mają czas na zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK. Nasze wsparcie:  Projekt PPK w podmiocie zatrudniającym składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest wybór reprezentacji osób zatrudnionych – przygotujemy dla Państwa wybory, udzielimy wsparcia w analizie dokumentów PPK, odpowiemy na wątpliwości Państwa pracowników.
  4. Przepisy o sygnalistach. Do grudnia 2021 r. państwa członkowskie mają czas na wdrożenie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach. Chociaż przepisy ustawy wdrażającej nie są jeszcze znane, już teraz można przygotować kanały dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, opracować odpowiednie procedury, a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze. Konieczne będzie także przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnej dla pracowników. Ustawodawca zobowiązany jest przewidzieć sankcje m.in.: dla podmiotów utrudniających zgłoszenia, zatem warto zadbać o to, żeby procedury obowiązujące u Państwa były transparentne i spełniały warunki ochrony sygnalisty.

Karolina Kołakowska, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci, ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec.

 

Mogą Cię zainteresować: