20 grudnia 2021 | Karolina Kołakowska

Kategoria: prawo pracy

Polski Ład – najważniejsze zmiany dla pracowników

1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać większość nowych przepisów podatkowych, wprowadzonych w ramach ustawy „Polski Ład”. Podkreśla się, że jest to rewolucja w polskim systemie podatkowym, która wpłynie bezpośrednio na zarobki wielu osób. Zmiany nie ominą też osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych zmian z punktu widzenia pracowników.

 

  1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie z obecnych 8.000 do 30.000 zł (poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł rocznie (30 000 zł x 17% – 5 100 zł = 0 zł).

Kwota zmniejszająca podatek – obecnie

 

KWOTA UZYSKANEGO DOCHODU (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
8.000 zł 1360 zł
Od 8.001 zł do 13.000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
Od 13.001 zł do 85.528 zł 525,12 zł
Od 85.529 zł do 127.000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
Powyżej 127.001 zł 0 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek – od stycznia 2022 r. ma stałą wysokość 5100 zł rocznie.

 

  1. Zmiana drugiego progu podatkowego

Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

 

  1. Zmiana zasad opodatkowania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Od stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych. Użytkowanie samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będzie prowadziło do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

 

  1. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy obliczania jest odliczana od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). W wyniku zmian składka zdrowotna przestanie być odliczana od podatku dochodowego. Ta zmiana dotyczy wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – tak więc zarówno pracowników, zleceniobiorców, jak i przedsiębiorców.

W przypadku pracowników wprowadzono dodatkową ulgę, której celem jest niwelowanie skutków braku odliczania składki zdrowotnej, tzw. ulgę dla klasy średniej. Jednakże ulga będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek będzie można obliczać w sposób następujący:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jeśli pracownik wynagrodzenie za grudzień 2021 ma otrzymać w styczniu 2022 r., składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku.

 

Karolina Kołakowska, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci w Łodzi, ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec.

Mogą Cię zainteresować: