Zrealizowane projekty: Obsługa korporacyjna firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i telekomunikacyjnych

Międzynarodowy koncern produkcyjny – restrukturyzacja zatrudnienia

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Doradzaliśmy międzynarodowemu pracodawcy z branży produkcyjnej w projekcie optymalizacji struktur zarządzających dwoma fabrykami. Zmiany wiązały się z negocjacjami kończącymi lub zmieniającymi stosunek pracy kilkunastu osób z najwyższego i wyższego szczebla menadżerskiego, w tym również w zakresie zabezpieczenia interesów pracodawcy poprzez zawarcie lub renegocjację umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej; likwidacja

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy naszego Klienta – lokalnego operatora telekomunikacyjnego – w procedurze likwidacji prowadzonej działalności, w tym sprzedaży sieci telekomunikacyjnej, rozwiązywaniu umów z nadawcami i przejęciu umów z abonentami przez nowego dostawcę usług.

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem dot. wypadku śmiertelnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W ramach współpracy z naszym międzynarodowym klientem uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys związany był z wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce u Klienta w związku z budową jego nowej fabryki. Braliśmy udział w pracy zespołu, którego zadaniem było zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń i wprowadzenie procedur zabezpieczających przed ich zajściem w przyszłości.

Prowadzenie działań w celu minimalizacji skutków wypadku przy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W naszego międzynarodowego Klienta doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. W konsekwencji zaszło ryzyko wstrzymania ciągłości produkcji w ramach głównego ciągu produkcyjnego. Prowadziliśmy działania związane z minimalizacją skutków tego zdarzenia, w tym w szczególności uchyleniem skutków nakazu wstrzymania produkcji w zakładzie Klienta.

Członkostwo w zespole ekspertów w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Byliśmy członkami zespołu ekspertów powołanym przez naszego klienta w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej. Ryzyko to wynikało z błędów popełnionych przez projektantów hali produkcyjnej. Bezpośrednie zagrożenie ryzykiem katastrofy budowlanej związane było z koniecznością wykonania zabezpieczających prac budowlanych w ramach funkcjonującego zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie sytuacją kryzysową dot. nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Wraz z naszym Klientem uczestniczyliśmy w zarządzaniu sytuacją kryzysową wynikającą z nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu. Kluczowe znaczenie dla minimalizacji skutków ekonomicznych tej sytuacji miały działania zapewniające niezwłoczne wstrzymanie nieuczciwych działań konkurenta.

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem na rzecz klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta, realizującego swój projekt budowlany, uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem polegającym na ryzyku wstrzymania budowy jego nowej siedziby w związku z błędami projektowymi i konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Błędy ujawniły się już w trakcie budowy. Dzięki rekomendowanym przez nas działaniom, realizacja projektu była możliwa w zaplanowanym czasie i budżecie.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys wystąpił na tle administracyjnego wstrzymania ciągłości produkcji w związku z zastrzeżeniami kontrolujących urzędników co do prawidłowości i kompletności dokumentacji technicznej. Zastrzeżenia dotyczyły niektórych urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego.

Compliance dla branży handlowej i usługowej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: sprzedaż urządzeń i usług serwisowych

Dla naszego Klienta – dostawcy urządzeń dla gastronomii, o znaczącej pozycji rynkowej -przeprowadzaliśmy audyt zgodności działalności spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym dot. spółek handlowych, prawa pracy, RODO czy prawidłowości stosowania przepisów z zakresu rękojmi i gwarancji. Zidentyfikowaliśmy ryzyka i wdrożyliśmy środki zaradcze mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

Due Dilligence dla branży farmaceutycznej

Przedział wartości: 1 mln zł - 100 mln zł
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Wspieraliśmy wiodącą firmę farmaceutyczną w zakupie spółki zajmującej się produkcją kosmetyków, suplementów diety i leków. Do naszych zadań należało przeprowadzenie audytu kupowanej spółki pod kątem zgodności jej działalności z prawem oraz identyfikacja ryzyk związanych z zakupem. Audyt obejmował wszystkie aspekty działalności spółki. Badaliśmy m.in. kwestie nieruchomościowe, zawarte kontrakty, wymogi ochrony środowiska, zgodność z przepisami prawa farmaceutycznego, żywnościowego, a także regulacje dot. kosmetyków i wyrobów medycznych.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2018 r. wspieraliśmy lokalnego operatora telekomunikacyjnego w transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnej – negocjowaliśmy warunki umowy, dbaliśmy o zgodność zapisów umowy z obowiązującym prawem oraz asystowaliśmy w wykonaniu umowy.

Zarządzanie kryzysem dot. ujawnienia nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.

Transakcja zakupu sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. asystowaliśmy znanej firmie telekomunikacyjnej w zakupie sieci telekomunikacyjnej. Przygotowywaliśmy umowę, negocjowaliśmy warunki oraz dbaliśmy o ochronę danych osobowych abonentów.

Wzorce umów dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W trakcie ostatnich dziesięciu lat opracowaliśmy dla naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej ponad 70 wzorców umów i regulaminów usług telekomunikacyjnych. Przygotowywaliśmy je z pełną dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

Wsparcie prawne w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. wspieraliśmy naszego Klienta w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym, polegającym na udostępnieniu sieci i świadczeniu usług na rzecz wiodącego operatora krajowego.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Wspieramy Klienta z branży telekomunikacyjnej w przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. Proponujemy najkorzystniejszą drogę postępowania, która pozwoli Klientowi przejść przez ten proces z zachowaniem istotnych dla niego założeń.