Zrealizowane projekty: Prawo pracy dla pracodawców

Międzynarodowy producent spożywczy – układ zbiorowy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu tekstu układu zbiorowego pracy, regulującego organizację pracy i zasady wynagradzania w spółkach należących do międzynarodowego producenta żywności. Przy okazji negocjacji, doradzaliśmy Klientowi w zakresie optymalizacji systemów czasu pracy oraz uregulowania systemów premiowania. Układ zbiorowy pracy został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – restrukturyzacja zatrudnienia

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Doradzaliśmy międzynarodowemu pracodawcy z branży produkcyjnej w projekcie optymalizacji struktur zarządzających dwoma fabrykami. Zmiany wiązały się z negocjacjami kończącymi lub zmieniającymi stosunek pracy kilkunastu osób z najwyższego i wyższego szczebla menadżerskiego, w tym również w zakresie zabezpieczenia interesów pracodawcy poprzez zawarcie lub renegocjację umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Audyt zatrudnienia ponad 40 programistów

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: IT

Na zlecenie naszego Klienta, spółki wdrażającej między innymi systemy CRM, przeprowadziliśmy audyt zatrudnienia ponad 40 programistów. Weryfikowaliśmy zgodność z prawem treści zawartych umów o pracę, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji oraz zagadnień związanych z ochroną praw autorskich. Udzieliliśmy rekomendacji oraz przygotowaliśmy projekty umów i regulaminów, odpowiadających aktualnym potrzebom Klienta.

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza, IT, SSC

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30 dedykowanych szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Naszą wiedzę i umiejętności przekazaliśmy w sumie ponad 500 osobom.

Międzynarodowe centrum usług wspólnych – europejska rada zakładowa

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: SSC

U jednego z naszych klientów – centrum usług wspólnych dla międzynarodowego koncernu – odpowiadaliśmy za przeprowadzenie pierwszych wyborów do europejskiej rady zakładowej. Nasze zaangażowanie obejmowało w szczególności opracowanie procedury wyborów oraz wyposażenie zaangażowanych osób w wiedzę na temat funkcjonowania europejskiej rady zakładowej.

Międzynarodowy producent spożywczy – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu strategii negocjacji pracodawcy z organizacją związkową w ramach sporu zbiorowego. Zapewniliśmy wypełnienie wszystkich obowiązków formalnych pracodawcy w związku z udziałem w sporze. Zgłoszone postulaty płacowe nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Mimo to strony osiągnęły porozumienie i spór został zakończony na etapie rokowań.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Reprezentujemy pracodawcę w trwającym sporze zbiorowym zgłoszonym przez związek zawodowy w fabryce zatrudniającej ponad 500 osób. Uczestniczymy w przygotowaniu do negocjacji, zapewniamy wsparcie prawne podczas spotkań negocjacyjnych oraz konsultujemy zgodność z prawem strategii komunikacji z pracownikami.

Prowadzenie postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla  klienta kancelarii, międzynarodowej firmy z branży produkcyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu. W wyniku postępowania  udało się wypracować rozwiązanie, które zadowoliło poszkodowanego i pozwoliło uniknąć procesu o odszkodowanie.

Prowadzenie sporu sądowego dot. zarzutu o mobbing w imieniu spółki publicznej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spółka publiczna

Dla klienta kancelarii, dużej spółki publicznej, notowanej na Giełdzie, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego. Spor dotyczył zarzutu o mobbing. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.

Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla Klienta kancelarii, firmy z branży produkcyjnej prowadziliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dotyczące zgłoszonego zarzutu mobbingu. W wyniku naszych działań, udało się zapobiec wystąpieniu przez pracownika z roszczeniami przeciwko pracodawcy.

Sprawa dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

Dla Klienta Kancelarii, firmy z branży dystrybucyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego zarzutu mobbingu. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.