Zrealizowane projekty: Fuzje, przekształcenia, przejęcia

Przeprowadzenie procedury tzw. przejęcia odwrotnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Przeprowadziliśmy z sukcesem procedurę połączenia poprzez przejęcie spółki matki przez spółkę córkę (przejęcie odwrotne). Spółka z.o.o., która była spółką przejmowaną, posiadała 100% akcji w spółce akcyjnej, która była spółką przejmującą. Proces był skomplikowany i wątpliwy w świetle stanowisk orzecznictwa i doktryny. Udało się jednak przekonać Sąd, że taka procedura jest dopuszczalna i zakończyć ją z pozytywnym, założonym przez Klienta rezultatem.

Prowadzenie procesu połączenia dwóch dużych spółek

Przedział wartości: 12 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Udzielaliśmy kompleksowego wsparcia prawnego w procesie połączenia dwóch dużych spółek. Przygotowywaliśmy procedurę połączenia i organizacji przejęcia przedsiębiorstwa spółki przejmowanej. Po przejęciu wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi ponad 12 mln.

Połączenie 3 spółek

Przedział wartości: 20 000 000 zł
Branża: produkcyjna

Kompleksowo przeprowadziliśmy połączenie 3 spółek poprzez utworzenie nowej spółki o wartości kapitału ponad 20 000 000  zł.

Przeprowadzenie skomplikowanej transakcji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Byliśmy odpowiedzialni za transakcję, której celem było bezgotówkowe przejęcie przez wspólników spółki udziałów, które spółka ta posiadała w innej spółce. Zamierzony cel został osiągnięty poprzez umorzenie części udziałów należących do wspólników w spółce i wydanie im w zamian przez spółkę udziałów posiadanych w tym innym podmiocie.

Obsługa transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna i żywnościowa

Zapewnialiśmy pełną obsługę prawną transakcji przejęcia i nabycia przedsiębiorstw – nabycia spółki prowadzącej działalność w zakresie produktów farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków przez wiodącą firmę farmaceutyczną oraz nabycia przedsiębiorstwa zajmującego się wydawaniem czasopisma w formie papierowej i internetowej przez spółkę naszego klienta.

Due Diligence dla wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej 

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: farmaceutyczna

Przeprowadzaliśmy kompleksowe Due Diligence  m.in. dla  wiodącej  polskiej firmy farmaceutycznej  oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju związane z realizacją transakcji zakupu spółek.