Zrealizowane projekty: Mobbing i dyskryminacja

Prowadzenie postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla  klienta kancelarii, międzynarodowej firmy z branży produkcyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną postępowania przed wewnętrzną komisją ds. mobbingu. W wyniku postępowania  udało się wypracować rozwiązanie, które zadowoliło poszkodowanego i pozwoliło uniknąć procesu o odszkodowanie.

Prowadzenie sporu sądowego dot. zarzutu o mobbing w imieniu spółki publicznej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spółka publiczna

Dla klienta kancelarii, dużej spółki publicznej, notowanej na Giełdzie, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego. Spor dotyczył zarzutu o mobbing. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.

Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Dla Klienta kancelarii, firmy z branży produkcyjnej prowadziliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dotyczące zgłoszonego zarzutu mobbingu. W wyniku naszych działań, udało się zapobiec wystąpieniu przez pracownika z roszczeniami przeciwko pracodawcy.

Sprawa dot. mobbingu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

Dla Klienta Kancelarii, firmy z branży dystrybucyjnej, prowadziliśmy obsługę prawną sporu sądowego dotyczącego zarzutu mobbingu. Sprawa zakończyła się oddaleniem roszczeń wobec Klienta kancelarii.