Zrealizowane projekty: Ochrona danych osobowych

Zakład produkcyjny

Przedział wartości: ponad 1 mln zł
Branża: produkcyjna

W imieniu naszego klienta analizowaliśmy zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektowanego wdrożenia programu kadrowo – płacowego przeznaczonego do obsługi łącznie ponad 1000 pracowników dwóch spółek należących do międzynarodowego koncernu produkcyjnego. Na podstawie analizy dokonaliśmy oceny ryzyka i zaprojektowaliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej; likwidacja

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy naszego Klienta – lokalnego operatora telekomunikacyjnego – w procedurze likwidacji prowadzonej działalności, w tym sprzedaży sieci telekomunikacyjnej, rozwiązywaniu umów z nadawcami i przejęciu umów z abonentami przez nowego dostawcę usług.

Sieć sklepów detalicznych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: handel detaliczny

W związku z wejściem w życie RODO wyposażyliśmy naszego Klienta – właściciela ogólnokrajowej sieci sklepów detalicznych – w komplet procedur zapewniających obsługę klienta (konsumenta) w sposób zgodny z zasadami przetwarzania danych osobowych. Nasze wsparcie obejmowało także przygotowanie treści niezbędnych zgód i polityk prywatności do wykorzystania w działalności sklepu internetowego.

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza, IT, SSC

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30 dedykowanych szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Naszą wiedzę i umiejętności przekazaliśmy w sumie ponad 500 osobom.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2018 r. wspieraliśmy lokalnego operatora telekomunikacyjnego w transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnej – negocjowaliśmy warunki umowy, dbaliśmy o zgodność zapisów umowy z obowiązującym prawem oraz asystowaliśmy w wykonaniu umowy.