Zrealizowane projekty: Sytuacje kryzysowe - szybkie wsparcie

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem dot. wypadku śmiertelnego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W ramach współpracy z naszym międzynarodowym klientem uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys związany był z wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce u Klienta w związku z budową jego nowej fabryki. Braliśmy udział w pracy zespołu, którego zadaniem było zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń i wprowadzenie procedur zabezpieczających przed ich zajściem w przyszłości.

Prowadzenie działań w celu minimalizacji skutków wypadku przy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

W naszego międzynarodowego Klienta doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. W konsekwencji zaszło ryzyko wstrzymania ciągłości produkcji w ramach głównego ciągu produkcyjnego. Prowadziliśmy działania związane z minimalizacją skutków tego zdarzenia, w tym w szczególności uchyleniem skutków nakazu wstrzymania produkcji w zakładzie Klienta.

Członkostwo w zespole ekspertów w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Byliśmy członkami zespołu ekspertów powołanym przez naszego klienta w związku z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej. Ryzyko to wynikało z błędów popełnionych przez projektantów hali produkcyjnej. Bezpośrednie zagrożenie ryzykiem katastrofy budowlanej związane było z koniecznością wykonania zabezpieczających prac budowlanych w ramach funkcjonującego zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie sytuacją kryzysową dot. nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Wraz z naszym Klientem uczestniczyliśmy w zarządzaniu sytuacją kryzysową wynikającą z nielegalnego wprowadzenia na rynek produktu w podrobionym opakowaniu i oznakowaniu. Kluczowe znaczenie dla minimalizacji skutków ekonomicznych tej sytuacji miały działania zapewniające niezwłoczne wstrzymanie nieuczciwych działań konkurenta.

Uczestnictwo w zarządzaniu kryzysem na rzecz klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: dystrybucyjna

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta, realizującego swój projekt budowlany, uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem polegającym na ryzyku wstrzymania budowy jego nowej siedziby w związku z błędami projektowymi i konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Błędy ujawniły się już w trakcie budowy. Dzięki rekomendowanym przez nas działaniom, realizacja projektu była możliwa w zaplanowanym czasie i budżecie.

Uczestnictwo w zespole zarządzającym kryzysem klienta międzynarodowego

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego Klienta uczestniczyliśmy w zespole zarządzającym kryzysem. Kryzys wystąpił na tle administracyjnego wstrzymania ciągłości produkcji w związku z zastrzeżeniami kontrolujących urzędników co do prawidłowości i kompletności dokumentacji technicznej. Zastrzeżenia dotyczyły niektórych urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego.

Compliance dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Prowadzimy bieżącą kontrolę zgodności działalności naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa. Monitorujemy zmiany legislacyjne, powiadamiamy Klientów o planowanych nowelizacjach oraz ich wpływie na obowiązki, które ciążą na przedsiębiorstwie oraz dostosowujemy procedury wewnętrzne oraz stosowane wzory dokumentów do nowych wymogów prawnych. Prowadzimy także szkolenia i warsztaty, identyfikujemy ryzyka, oceniamy prawidłowość funkcjonujących procedur i wprowadzamy konieczne modyfikacje. Ponadto, wdrażamy rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia ryzyk i nieprawidłowości.

Zarządzanie kryzysem dot. ujawnienia nadużyć finansowych pracowników

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

W imieniu naszego międzynarodowego klienta uczestniczyliśmy w zarządzaniu kryzysem związanym z ujawnieniem nadużyć finansowych popełnionych przez pracowników. Kierowaliśmy zespołem powołanym do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa i badania mechanizmów, które pozwoliły na jego dokonanie. Opracowaliśmy pełną dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Reprezentowaliśmy Klienta w tej sprawie w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Doprowadziliśmy do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa oraz uzyskania odszkodowań w sprawiedliwej wysokości.