Zrealizowane projekty: Telekomunikacja

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej; likwidacja

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy naszego Klienta – lokalnego operatora telekomunikacyjnego – w procedurze likwidacji prowadzonej działalności, w tym sprzedaży sieci telekomunikacyjnej, rozwiązywaniu umów z nadawcami i przejęciu umów z abonentami przez nowego dostawcę usług.

Transakcja sprzedaży sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2018 r. wspieraliśmy lokalnego operatora telekomunikacyjnego w transakcji sprzedaży sieci telekomunikacyjnej – negocjowaliśmy warunki umowy, dbaliśmy o zgodność zapisów umowy z obowiązującym prawem oraz asystowaliśmy w wykonaniu umowy.

Umowa MNVO

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2019 r. wspieraliśmy operatora telekomunikacyjnego w procesie zawierania umowy MVNO oraz uruchomienia usług mobilnych. W ramach tego procesu m.in. negocjowaliśmy warunki umowy oraz przygotowywaliśmy wzory dokumentów dla abonentów.

Transakcja zakupu sieci telekomunikacyjnej

Przedział wartości: 3 mln zł - 5 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. asystowaliśmy znanej firmie telekomunikacyjnej w zakupie sieci telekomunikacyjnej. Przygotowywaliśmy umowę, negocjowaliśmy warunki oraz dbaliśmy o ochronę danych osobowych abonentów.

Wzorce umów dla telekomunikacji

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W trakcie ostatnich dziesięciu lat opracowaliśmy dla naszych Klientów z branży telekomunikacyjnej ponad 70 wzorców umów i regulaminów usług telekomunikacyjnych. Przygotowywaliśmy je z pełną dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.

Wsparcie prawne w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

W 2017 r. wspieraliśmy naszego Klienta w zawarciu umowy o dostępie telekomunikacyjnym, polegającym na udostępnieniu sieci i świadczeniu usług na rzecz wiodącego operatora krajowego.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: telekomunikacyjna

Wspieramy Klienta z branży telekomunikacyjnej w przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. Proponujemy najkorzystniejszą drogę postępowania, która pozwoli Klientowi przejść przez ten proces z zachowaniem istotnych dla niego założeń.

Reprezentacja operatora telekomunikacyjnego w sporze z firmą marketingową

Przedział wartości: 500 000 zł – 1 mln zł
Branża: telekomunikacyjna

Reprezentujemy operatora telekomunikacyjnego w sporze sądowym z firmą marketingową zajmującą się promocją nowo tworzonej marki usług telekomunikacyjnych. Spór powstał w związku z nienależytym wykonaniem zleconych usług.