Zrealizowane projekty: Wsparcie zespołów HR

Międzynarodowe centrum usług wspólnych – europejska rada zakładowa

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: SSC

U jednego z naszych klientów, będącego centrum usług wspólnych dla międzynarodowego koncernu, odpowiadaliśmy za przeprowadzenie pierwszych wyborów do europejskiej rady zakładowej. Nasze zaangażowanie obejmowało w szczególności opracowanie procedury wyborów oraz wyposażenie zaangażowanych osób w wiedzę o zasadach funkcjonowania europejskiej rady zakładowej.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – restrukturyzacja zatrudnienia

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Doradzaliśmy międzynarodowemu pracodawcy z branży produkcyjnej w projekcie optymalizacji struktur zarządzających dwoma fabrykami. Zmiany wiązały się z negocjacjami kończącymi lub zmieniającymi stosunek pracy kilkunastu osób z najwyższego i wyższego szczebla menadżerskiego, w tym również w zakresie zabezpieczenia interesów pracodawcy poprzez zawarcie lub renegocjację umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Audyt zatrudnienia ponad 40 programistów

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: IT

Na zlecenie naszego Klienta, spółki wdrażającej między innymi systemy CRM, przeprowadziliśmy audyt zatrudnienia ponad 40 programistów. Weryfikowaliśmy zgodność z prawem treści zawartych umów o pracę, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji oraz zagadnień związanych z ochroną praw autorskich. Udzieliliśmy rekomendacji oraz przygotowaliśmy projekty umów i regulaminów, odpowiadających aktualnym potrzebom Klienta.

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza, IT, SSC

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30 dedykowanych szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Naszą wiedzę i umiejętności przekazaliśmy w sumie ponad 500 osobom.