Zrealizowane projekty: Związki zawodowe, spory zbiorowe, układy zbiorowe

Międzynarodowy producent spożywczy – układ zbiorowy pracy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu tekstu układu zbiorowego pracy, regulującego organizację pracy i zasady wynagradzania w spółkach należących do międzynarodowego producenta żywności. Przy okazji negocjacji, doradzaliśmy Klientowi w zakresie optymalizacji systemów czasu pracy oraz uregulowania systemów premiowania. Układ zbiorowy pracy został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza, IT, SSC

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30 dedykowanych szkoleń z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Naszą wiedzę i umiejętności przekazaliśmy w sumie ponad 500 osobom.

Międzynarodowy producent spożywczy – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna, spożywcza

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu strategii negocjacji pracodawcy z organizacją związkową w ramach sporu zbiorowego. Zapewniliśmy wypełnienie wszystkich obowiązków formalnych pracodawcy w związku z udziałem w sporze. Zgłoszone postulaty płacowe nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Mimo to strony osiągnęły porozumienie i spór został zakończony na etapie rokowań.

Międzynarodowy koncern produkcyjny – spór zbiorowy

Przedział wartości: nie dotyczy
Branża: produkcyjna

Reprezentujemy pracodawcę w trwającym sporze zbiorowym zgłoszonym przez związek zawodowy w fabryce zatrudniającej ponad 500 osób. Uczestniczymy w przygotowaniu do negocjacji, zapewniamy wsparcie prawne podczas spotkań negocjacyjnych oraz konsultujemy zgodność z prawem strategii komunikacji z pracownikami.