Rekomendacje: Telekomunikacja

Kancelaria BN Adwokaci świadczy usługi prawne na rzecz Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM od 2012 roku. Zarząd Związku ocenia współpracę bardzo korzystnie. Wszelkie analizy prawne jak i świadczone codzienne doradztwo oznaczają się terminowością i wysoką jakością. Wszelkie szkolenia prowadzone na rzecz członków naszego związku prowadzone są profesjonalnie, a wiedza przekazywana w uporządkowanej i przejrzystej formie. Opiekunka klienta w osobie mec. Anny Gąseckiej świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Prezes Zarządu Krzysztof Kacprowicz, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom

Szybka komunikacja, znakomite zrozumienie naszego biznesu, duże zaangażowanie i profesjonalizm – Kancelaria warta polecenia.

Prezes Zarządu Robert Kowalczyk, Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

Dotychczasowa współpraca od ponad 10-ciu lat z kancelarią Brzezińska Narolski cechuje najwyższa staranność i wysokie kompetencje.
Warto podkreślić, że pracownicy Kancelarii odznaczają się obszerną wiedzą teoretyczną a przy tym posiadają umiejętności praktyczne, które pozwalają im na oferowanie rozwiązań prawnych, które najlepiej przystają do prowadzonej przez nas działalności.

Prezes Zarządu Piotr Okupski, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TVSat 364

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 w Łodzi współpracuje z Kancelarią prawną Brzezińska Narolski Adwokaci od 2006r.
Usługi doradztwa prawnego świadczone przez Kancelarię dla naszego Stowarzyszenia obejmują swym zakresem tworzenie i opiniowanie projektów umów z kontrahentami, jak również konsultacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz regulacji konsumenckich.
Dotychczasowa współpraca udowadnia, że Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci oferuje wysoki standard świadczonych usług. Dzięki zespołowi ekspertów z różnych dziedzin prawa możemy liczyć na kompleksowe doradztwo także w kwestiach wymagających niestandardowego podejścia.

Prezes Zarządu Arkadiusz Florczak, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 w Łodzi

Współpracę z Kancelarią oceniamy jako bardzo dobrą. Powierzane zadania realizowane są terminowo i w pełni profesjonalnie. Wiedza branżowa adw. Anny Gąseckiej i jej zaangażowanie gwarantuje rozwiązania uwzględniające specyfikę naszej działalności. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię jako rzetelnego i godnego polecenia partnera.

Prezes Zarządu Bronisław Diehl, Tel-kab Sp. z o.o. Sp. k. w Pruszkowie