Rekomendacje: Zarządzanie procesem budowlanym

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 w Łodzi współpracuje z Kancelarią prawną Brzezińska Narolski Adwokaci od 2006r.
Usługi doradztwa prawnego świadczone przez Kancelarię dla naszego Stowarzyszenia obejmują swym zakresem tworzenie i opiniowanie projektów umów z kontrahentami, jak również konsultacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz regulacji konsumenckich.
Dotychczasowa współpraca udowadnia, że Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci oferuje wysoki standard świadczonych usług. Dzięki zespołowi ekspertów z różnych dziedzin prawa możemy liczyć na kompleksowe doradztwo także w kwestiach wymagających niestandardowego podejścia.

Prezes Zarządu Arkadiusz Florczak, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 w Łodzi

Potwierdzam najwyższe kompetencje Mirosława Narolskiego oraz prawników Brzezińska Narolski Adwokaci sp. partnerska w Łodzi w obsłudze projektów nieruchomościowych i inwestycyjnych. Merytoryczna wiedza prawników zaangażowanych w obsługę moich projektów oraz wieloletnie doświadczenie biznesowe Mirosława Narolskiego pozwalają zespołowi kancelarii realizować na rynku nieruchomości projekty o wysokim stopniu skomplikowania i dużej skali.

 

Udzielamy rekomendacji prawnikom Brzezińska Narolski Adwokaci sp. partnerska w Łodzi w zakresie prawa procesowego oraz prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych.

LEGAL 500

Brzezińska Narolski to świetnie zorganizowany zespół prawników, który jest w stanie z sukcesem prowadzić wiele postępowań sądowych. Kierująca zespołem Dorota Brzezińska-Grabarczyk jest w stanie efektywnie zarządzać ponad tysiącem spraw sądowych.

LEGAL 500 – indywidualna rekomendacja dla prawników Brzezińska Narolski Adwokaci w zakresie prawa procesowego

Brzezińska Narolski do świetnie zorganizowany zespół specjalistów, który pod kierownictwem Mirosława Narolskiego prowadził obsługę prawną inwestycji polegających na zakupie nieruchomości i budowie dwóch fabryk naszej firmy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jesteśmy pod wrażeniem jakości i efektywności pracy prawników Brzezińska Narolski Adwokaci, których rekomendujemy do obsługi tego rodzaju projektów.

Generalny Menadżer międzynarodowego koncernu produkcyjnego – wrzesień 2015r.