Prawo pracy dla pracodawców

Profesjonalne wsparcie prawne w firmach, zatrudniających pracowników jest niezbędne.

Na tle spraw z zakresu prawa pracy może pojawić się wiele kwestii, utrudniających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Od kilkudziesięciu lat pomagamy pracodawcom w bezpiecznym prowadzeniu ich działalności, w tym również w sprawach z zakresu prawa pracy.  

Niezwykle istotna jest dla nas szczegółowa analiza problemu. Nawet, jeśli początkowo wydaje się on stosunkowo prosty do zażegnania, pozostawiony bez odpowiedniej reakcji może doprowadzić do kryzysu o daleko idących skutkach. Kwestii pracowniczych nie analizujemy więc w oderwaniu od innych elementów działalności naszych Klientów – uważamy, że należy rozpatrywać je w możliwie szerokiej perspektywie prawnej. Takie podejście nie tylko wyróżnia naszą Kancelarię, ale przede wszystkim – zapewnia naszym Klientom realne, efektywne wsparcie. 

Celem świadczonej przez nas obsługi prawnej jest umożliwienie realizacji założonych celów biznesowych, bez obaw, że przeszkodą na drodze do ich osiągnięcia stanie się nierozwiązany problem z zakresu prawa pracy. 

Pracodawcom oferujemy:

  • Kompleksowe doradztwo w sprawach pracowniczych, z uwzględnieniem możliwych skutków naszych rekomendacji, również w obszarze prawa korporacyjnego, procesowego, karnego, podatkowego czy ochrony danych osobowych;
  • Wsparcie doświadczonych ekspertów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i medycyny pracy;
  • Reprezentację w toku postępowań ugodowych oraz sądowych postępowań spornych w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych w sądach wszystkich instancji;
  • Udział w kształtowaniu relacji z pracownikami w ramach różnych form przedstawicielstwa pracowniczego – m.in. organizacji związkowych, europejskich rad zakładowych i rad pracowniczych;
  • Opracowanie kompletnej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb pracodawcy legislacji pracowniczej w zakresie procedur i regulaminów.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania