Projekty budowlane i inwestycyjne

Realizacja projektów budowlanych i inwestycyjnych to zadanie dla ambitnych – służymy bieżącym wsparciem nawet w przypadku wyjątkowo skomplikowanych przedsięwzięć.

W zakresie realizacji projektów budowlanych i inwestycyjnych wyróżnia nas nie tylko bogata wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim – praktyczne know-how. Mieliśmy okazję świadczyć kompleksową obsługę prawną na rzecz największych w regionie międzynarodowych firm z branży handlu wielkopowierzchniowego. Wspólnie z naszymi Klientami zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej powierzchni sprzedaży ponad 35 000 m2.

Nasze doświadczenie w tym zakresie jest wyjątkowo bogate, dzięki czemu z pełną świadomością możemy nazwać się ekspertami. Obejmuje ono m.in. wsparcie prawne w projekcie budowy największej na świecie fabryki dóbr masowego użytku, zlokalizowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz obsługę prawną procesu inwestycyjnego dla międzynarodowego koncernu w zakresie przygotowania inwestycji i budowy trzech nowoczesnych zakładów produkcyjnych. 

Oferowana przez nas pomoc w zakresie realizacji projektów budowlanych obejmuje także m.in. wsparcie w negocjacjach i zawieraniu umów oraz bieżącą ocenę i minimalizację pojawiających się ryzyk prawnych. Czuwamy również nad zgodną z umową i prawidłową formą komunikacji uczestników procesu budowlanego i dbamy o udokumentowanie istotnych zdarzeń, takich jak m.in. prace dodatkowe czy błędy lub zmiany w projekcie. Kompleksowo opracowujemy i weryfikujemy niezbędną dokumentację oraz tworzymy strategie działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Towarzyszymy także Klientom w bieżących spotkaniach i naradach związanych z realizacją projektu budowlanego. Wdrażanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, w tym również w sytuacjach spornych, umożliwia nam doskonała znajomość realiów placu budowy.

Dzięki szeregowi zrealizowanych z sukcesami projektów budowlanych i inwestycyjnych uzyskaliśmy w tym zakresie rekomendację w rankingu EMEA Legal 500. To prestiżowe wyróżnienie, określające nas jako podmiot lokalnie rekomendowany w zakresie projektów nieruchomościowych i inwestycyjnych, potwierdza naszą pozycję eksperta. Zapewniamy praktyczne wsparcie prawne najwyższej jakości. 

W ramach obsługi projektów budowlanych i inwestycyjnych oferujemy:

  • Wsparcie w negocjacjach i zawieraniu umów związanych z realizacją projektów budowlanych i inwestycyjnych, wraz ze wskazaniem klauzul generujących szczególne ryzyko i propozycją działań alternatywnych;
  • Przygotowanie i weryfikację niezbędnych dokumentów, w tym m.in. aneksów, protokołów konieczności, notatek z narad czy korespondencji;
  • Bieżący nadzór nad przebiegiem prac pod kątem zgodności z umową i możliwych ryzyk prawnych oraz uczestnictwo w naradach i spotkaniach;
  • Przygotowanie kompleksowej strategii na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
  • Audyty prawne nieruchomości;
  • Pośrednictwo w kontaktach inwestorów z władzami lokalnymi, organami architektury i urbanistyki oraz nadzoru budowlanego;
  • Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji ustalających warunki zabudowy, zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę;
  • Wsparcie w negocjacjach i opracowywanie kontraktów budowlanych, umów z architektami i inżynierami kontraktów;
  • Profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych na tle procesów budowlanych i inwestycyjnych. 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania

Dorota Brzezińska-Grabarczyk
Adwokat