Bezpłatna reprezentacja wykonawcy lub inwestora w sporze sądowym

Dla kogo?

Wspieramy wykonawców i inwestorów w realizowanych inwestycjach budowlanych. W razie sporu z inwestorem gwarantujemy bezpłatną reprezentację przed sądem.

Jakie są korzyści?

Aktywnie wspieramy wykonawców w bieżącym monitorowaniu przebiegu kontraktu. Jesteśmy obecni na budowach, bierzemy udział w naradach. Nasza aktywność przynosi wymierne korzyści Klientom wtedy, gdy w realizacji kontraktu pojawiają się pierwsze trudności. Znajomość przebiegu inwestycji i zrozumienie jej charakteru pozwala nam na wskazanie i zabezpieczenie dowodów wzmacniających pozycję Klienta w razie ewentualnego sporu.

Dbamy, aby przewidziane umową procedury były wypełniane, a bieżące uzgodnienia jednoznaczne.

Wskazujemy z wyprzedzeniem ryzyka i doradzamy w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć.

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sporu – zarówno w trakcie negocjacji, mediacji, przy zawieraniu ugody jak i w sądzie. Znając przebieg inwestycji od samego początku, jesteśmy w stanie realnie i na chłodno ocenić szanse na wygranie sporu i zidentyfikujemy słabe punkty po stronie naszego Klienta. Dzięki temu znacząco zwiększamy szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia – a wszystko to w ramach gwarancji bezpłatnej reprezentacji wykonawcy w sporze sądowym.

Jak wspieramy wykonawców?

Gwarantujemy bezpłatną reprezentację wykonawcy lub inwestora w sporze sądowym.

Mimo dochowania najwyższej staranności i postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, niektóre inwestycje budowlane znajdują swój finał w sądzie.

Zmniejszamy ryzyko utraty płynności finansowej.

Spór oznacza rosnące koszty, co może doprowadzić do utraty przez wykonawcę płynności finansowej. Rodzi również ryzyko braku zapłaty ze względu na niepewny wynik sprawy.

Ograniczamy ryzyko sporu sądowego do minimum.

Nawet jeżeli wykonawca nie ma realnego wpływu na treść samej umowy, może skutecznie ograniczyć ryzyko sporu już na etapie realizacji.

Gwarantujemy bezpłatną reprezentację klienta w sporach sądowych.

W sytuacji, gdy spór będzie nieunikniony, pomożemy wybrać najlepszą strategię jego rozwiązania. Jesteśmy na tyle pewni skuteczności naszych działań, że możemy zagwarantować naszym Klientom bezpłatną reprezentację w sporach sądowych w przypadku, gdy spór powstanie na gruncie inwestycji budowlanej, która była pod naszą opieką prawną.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania

Dorota Brzezińska-Grabarczyk
Adwokat