Compliance

Dla kogo?

O zgodność z aktualnymi regulacjami powinno dbać każde nastawione na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwo. Im bardziej biznes się rozwija, tym większej liczbie wymogów musi sprostać.

Co zyskujesz?

Celem szeroko rozumianego compliance jest ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych dla przedsiębiorstwa konsekwencji, wynikających z niedostosowania się do przepisów. Dzięki szeregowi wypracowanych przez nas skutecznych metod postępowania i świadomości w zakresie dostępności odpowiednich narzędzi prawnych – to właśnie możemy zaoferować. 

Nasza ekspercka wiedza praktyczna i umiejętności minimalizacji ryzyka chronią naszych Klientów przed dotkliwą odpowiedzialnością cywilną, karną i karno-skarbową, a także utratą dobrego imienia i cennych kontrahentów. 

Wskutek profesjonalnych działań w ramach szeroko rozumianego compliance nasi Klienci zyskują pewność, że prowadzą biznes zgodnie z prawem. Daje to solidne podstawy do inwestowania w przyszłość przedsiębiorstwa, bez obaw, że drodze do dalszego rozwoju staną przeszkody natury prawnej. 

Co oferujemy?

  • Precyzyjną identyfikację zagrożeń – w drodze audytów m.in. z obszaru prawa pracy, prawa spółek, prawa własności intelektualnej, RODO, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa telekomunikacyjnego i farmaceutycznego;
  • Przygotowanie efektywnych procedur oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
  • Kompleksowe opracowanie planów działania w sytuacjach kryzysowych;
  • Możliwość skorzystania ze szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej m.in. z zakresu zasad odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz innych obszarów regulacji, którym podlega dany przedsiębiorca. 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania