Mobbing i dyskryminacja

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do pracodawców, którzy podejrzewają, że ich pracownicy mogą być ofiarami mobbingu lub dyskryminacji, pracodawców, którzy borykają się z tego typu trudnościami oraz pragnących im przeciwdziałać.

Co zyskujesz?

Problemy na tle mobbingu lub dyskryminacji mogą przydarzyć się nawet w sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwie. Bardzo często okazuje się, że dla precyzyjnej identyfikacji źródła problemu oraz jego skutecznego rozwiązania, niezbędne jest wsparcie zewnętrznych specjalistów. 

Doświadczenie zdobyte na sali sądowej oraz zrozumienie problemów pracowniczych pozwala nam na prowadzenie efektywnych rozmów z ofiarami mobbingu lub dyskryminacji oraz ocenę wiarygodności świadków. Wymierną korzyścią dla pracodawcy jest uzyskanie rzetelnej opinii prawnej oraz stosownych rekomendacji, którymi może uzasadnić swoje dalsze kroki. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której przeprowadzone postępowanie wykaże, że zachowania mobbingowe faktycznie zaistniały, jak również przypadków, gdy zarzuty okażą się nieuzasadnione. 

Dążymy do efektywnego wyjaśnienia sprawy na etapie przedsądowym, dzięki czemu pracodawca minimalizuje straty finansowe i wizerunkowe. W razie konieczności wstąpienia na drogę sądową, profesjonalnie przeprowadzamy całość postępowania, udzielając wsparcia na każdym z jego etapów. 

Co oferujemy?

  • Przygotowywanie efektywnych procedur, w tym również możliwych do zastosowania w sytuacjach kryzysowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; 
  • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu m.in. zasad odpowiedzialności za mobbing oraz identyfikacji zachowań mobbingowych i dyskryminujących;
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska mobbingu;
  • Reprezentację w negocjacjach z pokrzywdzonym pracownikiem oraz wsparcie w trakcie ewentualnego postępowania sądowego;
  • Pomoc na gruncie komunikacji z pracownikami, jak również podmiotami zewnętrznymi.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania

Dorota Brzezińska-Grabarczyk
Adwokat