Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, którym zależy na optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Z naszego wsparcia korzystają członkowie zarządów oraz działy HR.

Jakie są korzyści?

Analizujemy obowiązujący system płacowy i wskazujemy na te elementy, które możemy wyeliminować lub ograniczyć – np.: obcięcie premii, dodatków, benefitów.

Znajdujemy rozwiązania, które dadzą najszybszy efekt finansowy – np.: porozumienia o zawieszeniu układu, porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Minimalizujemy ryzyka związane z odwołaniem od wypowiedzenia, redukujemy ryzyka związane ze zwolnieniem osób zatrudnionych w modelu B2B.

Analizujemy możliwości rozwiązania lub zmiany obowiązujących umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Doradzamy zmiany w systemach czasu pracy ułatwiające zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych, wspierające elastyczne planowanie czasu pracy

Jak pomagamy przedsiębiorcom?

Aby utrzymać płynność finansową, kontynuować produkcję i utrzymać miejsca pracy przedsiębiorcy decydują się na optymalizację kosztów zatrudnienia. To skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania, konsultacji, negocjacji i współpracy.

Pomagamy członkom zarządów i działom HR  w przygotowaniu procesów, których efektem będzie:

  • obniżenie wynagrodzenia czy obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • eliminacja premii lub ograniczenie benefitów pozapłacowych,
  • ograniczenie szkoleń dla pracowników,
  • rozwiązania stosunków pracy,
  • obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem umów o zakazie konkurencji,
  • wprowadzenie oszczędności poprzez elastyczne planowanie czasu pracy.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania