Sygnalista w firmie – wdrożenie, procedury, ochrona

Dla kogo?

Dla pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Obowiązek ustanowienia kanałów zgłoszeń i procedur regulujących funkcjonowanie kanału zgłoszeń, zasad podejmowania i przeprowadzania działań następczych i zapewnienia ochrony sygnalisty dotyczy pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Jakie są korzyści?

Wdrażamy zgodny z obowiązującymi przepisami i zaprojektowany zgodnie z potrzebami Twojej firmy system zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów.

Rekomendujemy właściwy kanał zgłoszeń nieprawidłowości. Wskazujemy na narzędzia software obsługujące anonimowe zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów

Wprowadzamy procedury dające możliwość wychwycenia nieprawidłowości w działaniu organizacji na wczesnym etapie.

Tworzymy system zgłaszania naruszeń działający odstraszająco na potencjalnych naruszycieli.

Wdrożenie dyrektywy pozwala na wykrycie nieprawidłowości wewnątrz firmy, zanim wyjdą na jaw w wyniku działania organów państwa. Pracodawca zyskuje czas potrzebny na zbadanie sprawy i usunięcie naruszenia. Pracodawca ma szanse na wdrożenie działań zapobiegających i uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci kary czy innego rodzaju odpowiedzialności pracodawcy.

Poprawne wdrożenie wzmocnia zaufanie pracowników do pracodawcy, buduje lojalność i wspiera uczciwości, a jednocześnie eliminuje ze środowiska pracy osoby działające niezgodnie z prawem, powodujące szkody dla pracodawcy.

 

Jak pomagamy przedsiębiorcom?

W ramach usługi „Sygnalista w firmie” wspieramy w procesie wdrożenia dyrektywy o sygnalistach.

Wykonujemy audyt potrzeb Klienta,

Pomagamy w wyborze właściwego kanału zgłoszeń i rekomendujemy narzędzia IT obsługujące anonimowe zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów,

Wspieramy w wyborze właściwej jednostki organizacyjnej rozpatrującej zgłoszenia,

Opracowujemy procedury – w tym kodeksu etyki, procedury zgłaszania incydentów (określającej gdzie, kiedy i jak można incydent zgłosić, jak chroniony jest zgłaszający, jakie będą działania następcze, zasady kontaktu zwrotnego), polityki zarządzania incydentami naruszeń (wskazującej podstawowe zagrożenia, podział obowiązków, uprawnienia w zakresie postępowań wewnętrznych poszczególnych jednostek), procedury reagowania na incydenty (etapy i podejmowane czynności w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym).

Gwarantujemy również:

  • szkolenia dla pracowników,
  • obsługę systemu zgłaszania nieprawidłowości na etapie jego funkcjonowania, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, podejmowanie działań następczych, opracowywanie raportów
  • rekomendowanie rozwiązań pozwalających uniknąć podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
  • doradztwo w zakresie ochrony praw sygnalisty.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania