Telekomunikacja

Dla kogo?

Usługę kierujemy do przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno świadczących usługi, jak i dostarczających sieci telekomunikacyjne.

Co zyskujesz?

Regulacje prawne dotyczące branży telekomunikacyjnej dynamicznie się zmieniają. Zmiany te, jak również duża liczba aktów normatywnych oraz aktywność organów regulujących rynek telekomunikacyjny, sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą pozostawać w stałej gotowości do dostosowania prowadzonej działalności do zmieniających się warunków prawnych.

Naszym Klientom zapewniamy bezcenne poczucie, że działalność telekomunikacyjna jest zgodna z prawem. Profesjonalnego wsparcia udzielamy nie tylko w czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ale również w sytuacjach nagłych, wymagających szybkiej reakcji – takie jak kontrole czy postępowania administracyjne. Nasza ekspercka wiedza pozwala również na bezpieczne przeprowadzenie Klientów przez procesy inwestycyjne, budowy sieci, transakcje sprzedaży lub zakupu sieci oraz w procesie zawierania umowy o współpracy operatorskiej.

 

Co oferujemy?

  • Opracowywanie profesjonalnych i zgodnych z prawem dokumentów abonenckich – wzorów umów, regulaminów usług, regulaminów promocji, cenników i innych, niezbędnych do zgodnego z prawem świadczenia usług; 
  • Wsparcie w procesach inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci, w tym m.in. przy zawieraniu umów z właścicielami nieruchomości, jednostkami samorządu terytorialnego, zarządcami dróg oraz właścicielami infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • Pomoc przy ubieganiu się o dostęp telekomunikacyjny – przygotowujemy i opiniujemy umowy o połączeniu sieci, MVNO;
  • Uczestnictwo w negocjacjach, opiniowanie i opracowywanie projektów umów sprzedaży sieci lub przedsiębiorstwa na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej (dostęp do budynków, dostęp do sieci, postępowania w przedmiocie nałożenia kar za naruszenie obowiązków) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (niedozwolone klauzule umowne, nadużywanie pozycji dominującej);
  • Doradztwo w zakresie umów i sporów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
  • Reprezentację w sporach sądowych związanych z działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnych, m.in. w sprawach windykacyjnych, związanych z odszkodowaniami za uszkodzenie infrastruktury i innych w zależności od potrzeb;
  • Wsparcie w procesach wdrażania programów komputerowych dla biur obsługi abonentów;
  • Asystę w codziennej działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym m.in. wsparcie w obsłudze reklamacji abonentów oraz szybką reakcję na pojawiające się trudności natury prawnej. 

 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania