Umowy i kontrakty handlowe

Dla kogo?

Dla każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na zawarciu profesjonalnej umowy – uwzględniającej wszystkie niezbędne elementy i należycie zabezpieczonej. 

Korzyści

Czynnikiem, który istotnie wpływa na sukces w biznesie, jest profesjonalna i rozumiała umowa. Każde przedsiębiorstwo zawiera mniej lub więcej kontraktów. Tym samym każda firma powinna dbać o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie.

Wyróżniamy się bogatym doświadczeniem w negocjacjach, precyzyjnej identyfikacji ryzyk oraz przygotowywaniu umów m.in. dla branży budowlanej, nieruchomościowej i telekomunikacyjnej. Oprócz samego opracowania kontraktu, naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie realizowanych projektów o strategicznym znaczeniu, w tym fuzji i przejęć, restrukturyzacji i inwestycji. Cechuje nas także praktyczna znajomość problemów spotykanych w poszczególnych branżach i doświadczenie biznesowe w obszarze, którego dotyczy umowa. Czynniki te często odgrywają kluczową rolę dla końcowego sukcesu projektu.

Firmy, które zdecydowały się na współpracę z naszą kancelarią, zyskują wsparcie doświadczonych specjalistów na każdym etapie – w tym również w sytuacjach kryzysowych. Minimalizuje to czas i energię stron kontraktu oraz pozwala skupić się w pełni na bieżących sprawach przedsiębiorstwa. Powierzenie kwestii umów doświadczonej kancelarii to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo prawne firmy. 

Co oferujemy?

  • Kompleksowe wsparcie w negocjacjach – wykorzystujemy całą naszą wiedzę prawniczą oraz biznesową w zakresie specyfiki różnych branż, skupiając się na realizacji wyznaczonego celu biznesowego;
  • Badania due dilligence realizowanych kontraktów i precyzyjną identyfikację zagrożeń.
  • Opracowanie długoterminowych kontraktów handlowych;
  • Przygotowywanie warunków ogólnych, wzorców umownych, regulaminów i innych dokumentów w zależności od potrzeb Klienta;
  • Profesjonalne doradztwo związane z bieżącym (operacyjnym) funkcjonowaniem zawartych kontraktów;
  • Obsługę transakcji na rynku nieruchomości – wsparcie w negocjacjach, analizę ryzyk oraz przygotowanie umów zakupu i sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym, umów deweloperskich, pośrednictwa, najmu w nieruchomościach komercyjnych i obiektach przemysłowych oraz umów na rynku nieruchomości rolnych;
  • Wsparcie sektora budowlanego – uczestnictwo w negocjacjach, doradztwo prawne związane z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, z podwykonawcami, projektantami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania