Zarządzanie procesem: spory i inwestycje budowlane

Dla kogo?

Wspieramy przedsiębiorstwa uczestniczące w realizacji szeroko rozumianych projektów budowlanych. 

Co zyskujesz?

Proces budowlany z natury rzeczy obarczony jest ryzykiem. Pierwszym krokiem do jego ograniczenia jest oczywiście profesjonalna umowa, jednak nierzadko – to za mało. Bieżące wsparcie specjalistów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji spornych i trudności w ukończeniu projektu. 

Zespół naszych ekspertów wyróżnia się doskonałą znajomością realiów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zaangażowane w procesy budowlane. W toku naszej praktyki mieliśmy okazję realizować naprawdę duże projekty, dzięki czemu dobrze znamy specyfikę placu budowy.  Potrafimy szybko zidentyfikować pojawiające się w trakcie procesu budowlanego ryzyka oraz wdrażamy odpowiednie działania profilaktyczne, minimalizujące ich negatywne skutki lub zapobiegające im całkowicie.

Wspieramy również uczestników procesu budowlanego w prawidłowej i zgodnej z umową komunikacji. Dbamy także o należyte udokumentowanie zdarzeń istotnych z punktu widzenia prawnego, takich jak m.in. prace dodatkowe, przeszkody w dotrzymaniu terminu oraz błędy i zmiany w projekcie. 

Co oferujemy?

  • Wsparcie w negocjacjach i przygotowywanie umów niezbędnych dla efektywnej realizacji procesów budowlanych;
  • Opracowywanie profesjonalnych strategii na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
  • Przygotowanie i weryfikację niezbędnych dokumentów, m.in. aneksów, protokołów konieczności, notatek z narad czy korespondencji oraz innych w zależności od potrzeb Klienta;
  • Bieżący nadzór nad przebiegiem prac budowlanych pod kątem zgodności z umową i ryzyk prawnych;
  • Wsparcie w identyfikacji klauzul umownych, generujących szczególne ryzyko oraz propozycje rozwiązań alternatywnych;
  • Udział w naradach i innych spotkaniach związanych z realizacją procesu budowlanego;
  • Reprezentację  na sali sądowej – w razie wystąpienia sporu niemożliwego do rozwiązania na drodze polubownej. 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania

Dorota Brzezińska-Grabarczyk
Adwokat