Związki zawodowe, spory zbiorowe, układy zbiorowe

Dla kogo?

Usługę kierujemy do pracodawców, u których działają już związki zawodowe, jak również pracodawców, którzy liczą się  z możliwością powstania związków zawodowych.

Co zyskujesz?

Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi zwykle nie są łatwe. Wynika to nie tylko ze ścierania się dwóch sprzecznych interesów, ale często również z braku odpowiedniej komunikacji i niezrozumienia wzajemnych praw i obowiązków. Są to problemy, których przy wsparciu ekspertów można uniknąć. 

Nieporozumienia na tle prawa pracy potrafią negatywnie wpłynąć na całość interesów firmy, w tym również na jej wizerunek. Wsparcie w aspektach prawnych pozwala uniknąć narastania konfliktów uniemożliwiających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Pomaga również pracodawcy w budowie trwałych relacji ze związkiem zawodowym, opartych na poszanowaniu prawa i transparentności.

Sprawna komunikacja, minimalizacja ryzyk u źródła oraz zrozumienie i respektowanie wzajemnych praw to pewny sposób na utrzymanie prawidłowych relacji ze związkami zawodowymi. Nasi Klienci otrzymują profesjonalne wsparcie w każdym z tych obszarów. 

Co oferujemy?

  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej dla efektywnej współpracy pracodawcy ze związkiem – m.in. porozumień, umów, wniosków o konsultacje itp.;
  • Wsparcie w każdym z aspektów współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym – m.in. przy zmianach regulacji płacowych, zwolnieniach indywidualnych i grupowych, konsultacjach BHP i SIP;
  • Udział w negocjacjach ze związkiem zawodowym, w szczególności w przedmiocie układu zbiorowego pracy i sporów zbiorowych;
  • Doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, w tym weryfikacja zgodności sporu z prawem, prowadzenie go zgodnie z ustawową procedurą oraz wsparcie w przeciwdziałaniu nielegalnym akcjom strajkowym i protestacyjnym;
  • Szkolenia na temat funkcjonowania związku zawodowego.

 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania