Bio

Dorota Brzezińska-Grabarczyk

Adwokat

Jestem ekspertem w dziedzinie projektów inwestycyjnych. Kieruję zespołem prawników zajmujących się prawem rozwiązywania sporów. Posiadam szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach sądowych z zakresu inwestycji budowlanych, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa pracy oraz prawa spółek. Obsługuję korporacyjnie największe podmioty gospodarcze, działające w regionie łódzkim, wspieram zarządy i udziałowców spółek handlowych.

Specjalizacje:

  • spory sądowe w tym w szczególności w zakresie spraw budowlanych i mobbingu
  • prawo spółek
  • nieuczciwa konkurencja

W 2010 r. uzyskałam rekomendację w prestiżowym, międzynarodowym rankingu firm prawniczych EMEA Legal 500 w zakresie sporów: budowlanych, handlowych i związanych z odpowiedzialnością za produkt.

Rekomendacje

  • Brzezińska Narolski to świetnie zorganizowany zespół prawników, który jest w stanie z sukcesem prowadzić wiele postępowań sądowych. Kierująca zespołem Dorota Brzezińska-Grabarczyk jest w stanie efektywnie zarządzać ponad tysiącem spraw sądowych.

    LEGAL 500 – indywidualna rekomendacja dla prawników Brzezińska Narolski Adwokaci w zakresie prawa procesowego.