Bio

Julia Janik

Aplikant Adwokacki

Jestem członkiem zespołu prawników zajmującego się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczę w obsłudze klientów korporacyjnych z branży produkcyjnej, handlowej, usługowej w zakresie ich bieżącej działalności – przygotowywaniu i opiniowaniu umów oraz analiz prawnych z zakresu prawa pracy.

Specjalizacje:

  • Wsparcie zespołów HR
  • Mobbing i dyskryminacja, nierówne traktowanie
  • Umowy, dokumentacja pracownicza
  • Zatrudnianie cudzoziemców