Bio

Karolina Kołakowska

Adwokat

Jestem ekspertem z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Od 2015 r. kieruję praktyką prawa pracy na rzecz dużych podmiotów gospodarczych – międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z sukcesem koordynuję pracę zespołu zajmującego się obsługą prawną podmiotów zatrudniających łącznie ponad 2500 pracowników. W ciągu ostatnich 12 miesięcy byłam zaangażowana w rozmowy ze związkami zawodowymi w czterech międzynarodowych podmiotach gospodarczych. Z sukcesami uczestniczyłam w negocjacjach zakończonych podpisaniem układów zbiorowych pracy.

Jestem odpowiedzialna za planowanie i realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi, opracowanie i wdrożenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa, polityk, kodeksów dobrych praktyk i procedur.

Doradzam w wybranych aspektach pracowniczych fuzji, przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy zwolnień grupowych.

Opracowuję polityki antymobbingowe, antydyskryminacyjne i przeciwdziałające innym negywnym zjawiskom psychospołecznym w miejscu pracy.

Jestem doktorantem w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz autorką publikacji książkowych i ekspertem wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer Polska.

Jestem także trenerką i szkoleniowcem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizacje:

  • Wsparcie zespołów HR
  • Związki zawodowe, spory zbiorowe, układy zbiorowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Mobbing i dyskryminacja