Bio

Małgorzata Cieśla

Aplikant adwokacki

Jestem członkiem zespołu prawników do spraw rozwiązywania sporów. Mam doświadczenie w obsłudze prawnej projektów z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek, sporów sądowych i inwestycji. Uczestniczę w obsłudze klientów korporacyjnych z branży budowlanej, produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie ich bieżącej działalności – przygotowywaniu i opiniowaniu umów, windykacji należności, jak również w przygotowaniu analiz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek oraz prawa ochrony środowiska.

Koncentruję się w szczególności na doradztwie Klientom w zakresie przygotowania, opiniowania i wykonywania umów o roboty budowlane. Mam również doświadczenie w doradztwie w zakresie sporów wynikających z umów o roboty budowlane – po stronie inwestorów, generalnych wykonawców, jak i podwykonawców.

Specjalizacje:

  • obsługa korporacyjna
  • rozwiązywanie sporów w procesie budowlanym
  • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne