Bio

Monika Wojciechowska-Leś

Asystent / Paralegal

Wspieram prace w zakresie postępowań przed sądami powszechnymi w tym w szczególności przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz sądami wieczystoksięgowymi. Posiadam doświadczenie zawodowe związane z rejestracją spółek prawa handlowego i dokonywaniem zmian ich danych w rejestrze sądowym.

Specjalizacja:

  • Obsługa korporacyjna firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i telekomunikacyjnych